Bảng Báo Giá

BÁO GIÁ XÂY DỰNG

XÂY DỰNG MINH TRÍ

XÂY DỰNG MINH TRÍ

XÂY DỰNG MINH TRÍ

                                                   ♦  Các công tác được thi công trong hạng mục phần thô:

 

XÂY DỰNG MINH TRÍ

 

                                                        ♦  Các chủng loại vật tư phần thô được Minh Trí sử dụng:

 

XÂY DỰNG MINH TRÍ

THÔNG TIN LIÊN HỆ